پروژه کارآموزی

گزارش کارآموزی گرافيك و چاپ

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
فهرست مطالب
فصل اول ۵
خلاصه کارآموزی ۶
فصل دوم ۷
تاریخچه دفتر گرافیکی نوفه ۸
فصل سوم ۹
مقدمه ۱۰
فصل چهارم ۱۲
هنر گرافیک
تاریخچه هنر گرافیک ۱۳
جایگاه امروز گرافیک در جهان ۱۹
علایم ارتباطی و نشانه ها در گرافیک محیطی ۲۰
فصل پنجم
نمادها
تاریخچه نمادها ۲۸
تاریخ علایم ۳۳
تاریخ طراحی لوگو ۳۷
تعریف آرم ۴۰
تعریف نشانه ۴۲
فصل ششم ۴۵
چاپ ۴۶
فصل هفتم ۵۱
گزارش کارآموزی ۵۲
منابع ۵۶

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت
 ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 56

دانلود فایل

دانلود فایل”گزارش کارآموزی گرافيك و چاپ”